శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-గురువు

Posted on డిసెంబర్ 5, 2012
7
గురువు

గు శబ్దం అంధకారశ్చ రు
శబ్దం తన్నిరోధకః
అంధకార నిరోధత్వాత్
గురురిత్యభిధీయతే.

గురువు అనేది మూడు లఘువుల మాటయినా బరువైనదే. గురువు అంటే బరువు అని కూడా అర్ధం ఉంది. గురువు అంటే అజ్ఞానమనే అంధకారాన్ని విజ్ఞాన మనే జ్యొతిని వెలిగించడం ద్వారా దారి చూపేవాడని అర్ధం. మన సంస్కృతిలో ఉన్నది ఇదీ..

సదాశివ సమారంభాం
శంకరాచార్య మధ్యమాం
అస్మదాచార్య పర్యంతం
వందే గురుపరంపరాం.

సదాశివుడు తో ప్రారంభమైన గురుపరంపరలో మధ్యవాడుగా శంకరాచార్యుడు చివరగా నా గురువు తో కలిపి గురుపరంపరకి నమస్కారం చేసే సంస్కృతి లో పుట్టి పెరిగినవాళ్ళం. రాముని అస్త్ర గురువు విశ్వామిత్రుడు, కృష్ణుని గురువు సాందీపని గణుతికెక్కిన వారు.ఆ తరవాత చాలా మంది గురువులు గణుతికెక్కేరు. ఆ కాలం లోనే అనుమానింప బడ్డ గురువులు చండామార్కులు,హిరణ్య కశిపుడు, హరిభక్తిని గురువులే నేర్పుతున్నారేమో ప్రహ్లాదునికి, అని అనుమానపడ్డాడు. పాపం ప్రహ్లాదుడు గురువుల పరువు కాపాడుతూ,

చదివించిరి నను గురువులు, సదివితి ధర్మార్ధముఖర శాస్త్రంబులు నే
జదివినవి గలవు పెక్కులు, చదువులలో మర్మమెల్ల జదివితి దండ్రీ!

నేను చదువులలో మర్మం చదువుకున్నా, గురువులు నాకన్నీ చెప్పేరన్నాడు.మరో అనుమానంతో చూడబడిన గురువు ద్రోణుడు. నీకు అర్జునుడంటే అభిమానం, సరిగా యుద్ధం చెయ్యటం లేదనే అనుమానం దుర్యోధనుడు, ద్రోణుని ఎదుటే వెలిబుచ్చాడు. పాపం! ఆ గురువు ఎంత ప్రయత్నించినా విధిని దాట లేడు కదా!

వీరిని కూడా గురువులుగా చెప్పేరు.
1. వాచక గురువు
2. భోధక గురువు.
3. కీచక గురువు.
4. నిషిద్ధ గురువు.
5. పరమ గురువు.

వీరిలో మొదటివారు సాధారణంగా తల్లి. ఆ తరవాత రెండవవారు అక్షరాలు నేర్పి దిద్దించిన గురువు. మూడవ వాడయిన కీచక గురువు దుర్భోధ చేసేవాడు, ఇతడూ గురువే. నాల్గవ వాడు నిషిద్ధ గురువు, తను తప్పు చేస్తూ మన చేత తప్పు చేయించేవాడు. ఐదవ వాడయిన పరమ గురువు ఇహపర సుఖాలలో పరం గురించి చెప్పేవాడు. మన వారు విద్యని రెండు భాగాలు చేసేరు. 1.పరా విద్య 2.అపరా విద్య. పరావిద్య భగవంతుని చేరుకునే విధానం, తత్సంబంధమైన విషయాలను చెప్పేది. రెండవది ఆపరా విద్య, పొట్టకూటి కోసం నేర్చుకునే విద్య. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్న విద్యలన్నీ అపరా విద్యలే.చాలా ముఖ్యులు, కీచక గురువు నిషిద్ధ గురువు. పైవారిద్దరినీ గుర్తించడం లో, వదిలించుకోడంలో మన విజ్ఞత ఉంటుంది. వీరే అంత తొందరగా వదలనివారు.

విద్య నేర్చే విధానాలూ చెప్పేరు, మనవారు చూడండి

గురు శుశ్రూషయావిద్యా, పుష్కలేన ధనేనవా
అధవా విద్యయావిద్యా కణశః క్షణశ్చైవ విద్యా మర్ధస్య సాధయేత్.

గురు శుశ్రూష చేసి విద్య నేర్చుకోవాలి, పుష్కలంగా సొమ్మిచ్చి నేర్చుకోవాలి, లేదా ఒక విద్య ఇతరులకి నేర్పి మరొక విద్య వారి దగ్గరనుంచి నేర్చుకోవాలి, ఏమయినా కొద్ది కొద్దిగానయినా ప్రతి క్షణం విద్య నేర్చుకోవాలి.

ఒకప్పుడు గురువు దగ్గర శుశ్రూష చేసి విద్య నేర్చుకోవలసివచ్చేది. గురువు అరమరికలు లేక అన్న వస్త్రాలిచ్చి విద్య నేర్పేవాడు. తరవాత కాలంలో గురువు విద్య నేర్పేవాడు, శిష్యుడు వారాలు చేసుకునేవాడు. వారాలు చేసుకోవడమంటే, కలిగిన గృహస్థు వారంలో ఒక రోజు విద్యార్ధికి రెండు పూటలా భోజనం పెట్టడం. ఆ రోజుల్లో ఇలా భోజనం పెట్టేవారు, చదువుకునేవారికి. పదివేల మంది శిష్యులకి అన్న వస్త్రాలిచ్చి విద్య నేర్పేవాడిని కులపతి అనేవారు. పశ్చిమ దేశాలలో చదువు గురించి తెలియని రోజులలో మన దేశంలో విశ్వవిద్యాలయాలున్నాయి! నలంద, తక్షశిల అటువంటి విశ్వవిద్యాలయాలే. మన దేశం మీద దండయాత్రలు సాగిన కాలం మొదలు మన సంస్కృతి మీద కూడా దాడి జరిగింది. అది గత మూడు వందల సంవత్సరాల కితం పూర్తిగా ప్రారంభమై ఇప్పటికీ కొన సాగుతోంది. ఏ విద్య అయినా విదేశీయులు చెప్పినదే తప్పించి, మన దేశం లో విద్య లేదనే వర్గం కూడా ఒకటి బయలుదేరిందీ మధ్య.

ప్రభుత్వాలు కూడా విదేశీయమైన విద్యే విద్య కాని, స్వదేశీయమైనది విద్య కాదన్న ధోరణిలో ఉన్న మూలాన కొద్దిగా మిణుకు మిణుకు మంటున్నవి కూడా మలిగిపోయాయి. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, ఒకప్పుడు తమిళ్ నాడు లో ఒక రైలు ప్రమాదం జరిగి బోగీలు నీటిలో మునిగిపోతే పైకి తీసే విద్య లేకపోయిందనీ, ఇంజనీర్లవల్ల కాలేదనీ, ఆ బోగీలని మన చదువుకోనివారనుకున్న వారు చాలా సులభంగా బయటకు తీశారని చెబుతారు. ఇది విద్య కాదా? పుస్తకాలలో రాసిందే విద్యకాని మస్తకాలలో రాసింది కాదని, నేటి వారి ఉవాచ. పుస్తకాలలో రాసినది పూర్తివిద్య అయినపుడు, చూసి చదువుకోవచ్చుగా, మళ్ళీ గురువెందుకూ? పుస్తకంలో రాసినది పూర్తికాదనీ, మస్తకంలోది కూడా జత చేస్తేనే అది పూర్తి విద్య అనీ తెలుస్తోందిగా.

పూర్వ కాలంలో విద్య రాజాశ్రయంతో వర్ధిల్లింది. రాజు గురుకులం నడవడానికి తగు ఆర్ధిక సాయం తప్పించి మిగిలినవాట్లో తలదూర్చేవాడు కాదు. నేడు ప్రభుత్వం ఆర్ధిక సాయంతో పాటు పెక్కు విషయాలలో తలదూరుస్తూ ఉంది. మరొక సంగతి, విద్య వ్యాపార వస్తువైపోయింది. సరియైన భవనాలు, విద్య నేర్పే వసతులు, గురువులు లేకుండానే విద్యా సంస్థలున్నాయి. వాటికి ప్రభుత్వం సాయం చేయడమేకాక యాజమాన్య సీట్లు ఇచ్చి ఇతోధికంగా తోడ్పడుతూ ఉంది. ఇటువంటి సమయం లో గురువెలా ఉన్నాడు? గురువుల మీద రాని నిందలేదు. అందరూ అలా ఉన్నారనను కాని తాచెడ్డకోతి వనమమంతా చెరిచిందన్న సామెతగా గురువులందరూ అటువంటి వారే అంటున్నారు. గురువులపై నిందలలో అమ్మాయిలను లైంగికంగా వేధించడం, వాతలు పెట్టినట్లు, కొట్టినట్లు, మొన్న నీ మధ్య మా ఊరిలో జరిగిన సంఘటనలో మూత్రం తాగించినట్లు ఆరోపణలొస్తున్నాయి. కొన్ని సాక్షాలతో ఋజువవుతున్నాయి. కొన్నిటికి ఆధారాలు లేకపోయినా మీడియా వారి అత్సుత్సాహంతో, పోటి సంస్థల జోక్యంతో విషయం పెడదారి పడుతోంది. ఆ గురువుకు నిజం చెప్పే సావకాశం కూడా ఉండటం లేదు. మీడియా న్యాయ నిర్ణేత పాత్ర వహిస్తూ ఉంది. ఈ సంప్రదాయం మంచిది కాదు. గురువులు కూడా పరిధి దాటిన సంఘటనలు, అక్కడక్కడ కనపడుతున్నాయి.

భారత ప్రభుత్వం వారు చెయ్యి చేసుకున్న గురువుకి మూడు సంవత్సరాలు కఠిన కారాగార శిక్షతో చట్టం తీసుకు రాబోతోందిట. దీని మూలంగా నలిగిపోయేవారెందరో చెప్పలేము. ఏపాటి చిన్న భేదాభిప్రాయానికి కూడా దీనిని ఉపయోగించే సావకాశం లేకపోలేదు. సెక్షన్ 498A కేసులు, ఎస్.సి,ఎస్.టీ అట్రాసిటీ కేసులలా ఈ చట్టం కూడా దుర్వినియోగం జరిగే సావకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. గురువిక మాట్లాడే పని, మందలించే పని, ఇతరత్రా బుద్ధి చెప్పే పని లేదు కనక భారత పౌరులు వెలిగిపోతారనుకోవచ్చు.

ఒక వార్త చూశా, నెదర్లేండ్ లో ఒక తెనుగు జంటని అరస్టు చేసేరట, ఇంతకీ వారు చేసిన పాపం, బిడ్డని మందలించారట, ఆ బిడ్డ వెళ్ళి బడిలో చెబితే, తల్లి తండ్రులను అరస్టు చేశారట, ఇప్పుడే తెలిసింది, 18 నెలలు జైలు శిక్ష కూడా వేసేరట, మరిక భవిష్యత్తులో పౌరులెలా ఉంటారో పరమాత్మకే ఎరుక.

రచయిత: kastephale

A retired telecom engineer.

6 thoughts on “శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-గురువు”

 1. గురువతడు లఘువగుచు న
  క్షరముల గాన్పడు జిలేబి, కాంతిగ నతడే
  పరమాత్మ తల్లి తండ్రియు
  శిరమును వంచుచు నమస్సు శ్రేయస్కరమౌ

  జిలేబి

  మెచ్చుకోండి

  1. Zilebi
   ఏమీ తమ నిఘంటువులో గురువనే పదముందా? ఏమి చిత్రము 🙂
   ”శిరమును వంచుచు నమస్సు శ్రేయస్కరమౌ”
   గొప్ప మాటచెబితిరి.
   ధన్యవాదాలు.

   మెచ్చుకోండి

   1. గురువనెడు పదము గలదే
    విరజాజి నిఘంటువందు విదురుడడిగెనే !
    పరుగున రమ్మ జిలేబీ
    పరచన్ కందంబునొకటి పాజము గానన్ !

    జిలేబి

    మెచ్చుకోండి

వ్యాఖ్యలను మూసివేసారు.

%d bloggers like this: