విన్నపం

 

మిత్రులందరికి.

ఈ బ్లాగులో పునః ప్రచురణ మానివేశాను. నా ఇల్లాలు 06.09.2018 వ తేదీన స్వర్గస్థురాలయింది. ఆమె జ్ఞాపకార్ధం నా బ్లాగు టపాలను ఈ బుక్కులుగా ప్రచురిస్తున్నాను.

కష్టేఫలే బ్లాగులో రాస్తున్నాను.

https://kastephale.wordpress.com

అడబాల శ్రీనివాస్ గారు, మిమ్మల్ని మరచిపోలేదు.
దయ ఉంచండి
శర్మ